Kategoriler
Genel Hukuki Süreçler Manşet

2018 Yılı Tanıklık Ücreti Belli Oldu

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2018 yılı Tanıklık Ücreti 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli hale geldi.

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2018 yılı Tanıklık Ücreti 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli hale geldi.

29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete Tebliği ile yürürlüğe giren 2018 yılı Tanıklık Ücreti tanığın kaybettiği zamana orantılı olarak ödenmektedir.

Eğer tanık bu süreç için farklı bir ilden gelmişse bu durumda gerek seyahat giderleri gerekse de barınma ve beslenme giderleri mahkeme tarafından karşılanmaktadır.

 

2018 Yılı Tanıklık Ücretleri

2018 yılı için belirlenen Tanıklık Ücreti tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 40,00 TL arasındadır.

Belirtildiği üzere tanığın kaybettiği zaman Mahkeme tarafından belirlenerek ortalama bir rakam üzerinden tanığa ödeme yapılmaktadır.

Ödenecek olan Tanıklık Ücreti ilgili mahkemenin veznesinden direkt olarak tanık tarafından tahsil edilecektir.

 

29 Aralık 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30285
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:

2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4 – (1)

Giderler

MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

İlginizi Çekebilir  Technolog Ürünleri İle Düşük Maliyetlerle Yüksek Kazanç Elde Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir