Kategoriler
Genel Hukuki Süreçler Manşet

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Arabuluculuk Ücretleri

Arabuluculuk Hizmeti için resmi olarak belirlenen ve 2018 yılında uygulanacak olan Asgari Arabuluculuk Ücretleri aşağıdaki gibidir.

Arabuluculuk Hizmeti için resmi olarak belirlenen ve 2018 yılında uygulanacak olan Asgari Arabuluculuk Ücretleri aşağıdaki gibidir.

Resmi Gazetenin 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayı numarasına sahip baskısında duyurusu yapılan ücretleri bir tablo halinde sizlere göstermek istiyoruz.

Arabuluculuk Hizmeti ile alakalı olarak daha fazla bilgi almak isteyen ziyaretçilerimiz hemen alt kısımda bulunan link üzerinden ilgili konuya geçiş yapabilirler.

Arabuluculuk Nedir? Arabulucu Ne İş Yapar? Nasıl Arabulucu Olunur?

 

 

2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Resmi olarak hazırlanan Asgari Ücret Tarifesinin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamamaktadır. Aksi şekilde yapılan sözleşmelerdeki ücretler geçersizdir.

 

Arabuluculuk Ücretinin Kapsadığı İşler

Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır.

Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.

Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması halinde bu ücret ve masraf iade edilmez.

Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.

 

Arabuluculuk Ücretinin Sınırları

Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir.

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu Tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir.

İlginizi Çekebilir  Evde Ihlamur Paketleme İşi İle Para Kazanma - Evde Ihlamur Paketleme İşi Veren Firmalar

 

Ücretin Tümünü Hak Etme

Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varmış olması, gerek taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, gerekse taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi veya taraflardan birinin ölümü ya da iflası halinde veya tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığı hususu ortaya çıkar ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonradan ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak eğer arabulucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

 

Arabuluculuk Faaliyetinin Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhte Ücretlendirme

Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kazanılır.

 

Yeni Bir Uyuşmazlık Konusunun Ortaya Çıkmasında Ücretlendirme

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılır.

 

Arabuluculuk Ücret Tarifesine Göre Ücretlendirme

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenir.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.

Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir.

İlginizi Çekebilir  Su Bayisi Açmak İçin Gerekenler ve Alınacak Belgeler

 

Arabuluculuk Ücret Tarifesinde Yazılı Olmayan Hallerde Ücretlendirme

Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için, söz konusu Tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir.

 

2018 Yılı Asgari Arabuluculuk Ücretleri

Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Konusu para olmayan ve para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu ile çözülmesi durumunda ödenecek olan asgari ücretler.

 

Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 140 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 100 TL

Uyuşmazlıktan 3 veya daha fazla taraf mevcut ise (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 100 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 70 TL

 

Ticari uyuşmazlıklarda (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 270 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 210 TL

Uyuşmazlıkta 3 veya daha fazla taraf varsa (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 210 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 140 TL

 

Ticari uyuşmazlıklarda tarafların tümü Sermaye Şirketi olması durumunda (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 330 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 250 TL

Uyuşmazlıkta 3 veya daha fazla taraf varsa, tarafların tamamı Sermaye Şirketi olması durumunda (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 250 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 170 TL

 

İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarında (Taraf Sayısına Bakılmaksızın)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 140 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 100 TL

 

Tüketici Uyuşmazlıklarında (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 140 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 100 TL
İlginizi Çekebilir  2017 KOSGEB Girişimcilik Desteği Bölgelere Göre Destek Oranları

Uyuşmazlıkta 3 veya daha fazla taraf varsa (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 100 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 70 TL

 

Diğer tür Uyuşmazlıklarında (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 170 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 130 TL

Uyuşmazlıkta 3 veya daha fazla taraf varsa (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 130 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 90 TL

 

Konusu para olan ve para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemi ile çözüme kavuşturulmasında uygulanacak olan Asgari Ücretler

Üzerinde anlaşılan miktarın;

İlk 30.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %6
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %9

 

Sonrasında gelen 40.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %5
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %7.5

 

Sonrasında gelen 80.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %4
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %6

 

Sonrasında gelen 250.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %3
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %4.5

 

Sonrasında gelen 600.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %2
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %3

 

Sonrasında gelen 750.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %1.5
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %2.5

 

Sonrasında gelen 1.250.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %1
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %1.5

 

Sonrasında gelen 3.000.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %0.5
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %1

“2018 Yılında Uygulanacak Asgari Arabuluculuk Ücretleri” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir