Kategoriler
Bilgi Bankası Manşet Ücretler ve Giderler

Kimler Engelli İşçi Statüsündedir ve 2018 Yılı Engelli Vergi İndirim Oranları Nedir?

Engelli İşçi Statüsünde olan vatandaşlarımız Devlet tarafından Gelir Vergisi Ödeme noktasında bazı avantajlara sahiptirler. Engelli Vatandaşlarımız için sağlanan 2018 yılı Engelli Vergi İndirim Oranları resmi olarak duyurulmuştur.

Yasalara göre Çalışma Gücündeki %40 ve Üstündeki Kayıplar işçinin Engelli Statüsüne geçmesine imkân sağlamaktadır. Engelli İşçi Statüsünde olan vatandaşlarımız ise hem Gelir Vergisi İndirimi hem de Farklı Haklardan faydalanmaktadırlar.

Engellilik İndirimi veya Engelli Vergi İndirimi olarak adlandırılan bu indirimler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl yeniden düzenlenmekte ve uygulamaya alınmaktadır.

2018 yılı için belirlenen Engelli Vergi İndirimi Oranları ise yayınlanmıştır ve bu oranlara sayfamızda yer vermiş bulunmaktayız.

 

Çalışma Gücü Kayıplarına Göre Oluşan Engellilik Dereceleri

Kayıp Oranı  Engellilik Derecesi
Çalışma Gücünü %80 ve Üstünde Kaybedenler  Birinci Derecede Engelli
Çalışma Gücünü 60 ila %79 Arasında Kaybedenler  İkinci Derecede Engelli
Çalışma Gücünü 40 ila %59 Arasında Kaybedenler  Üçüncü Derecede Engelli

 

Engelli Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

Engelli Vergi İndiriminden aşağıdaki listede yer alan çalışanlar yararlanabilmektedir.

 • Ücretli çalışanlar (SSK kapsamında, Emekli sandığı ya da diğer kapsamlarda maaş karşılığı çalışan ve gelir vergisine tabi olanlar)
 • Engelli çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişiler
 • Engelli olan ve gelir vergisine tabi olan serbest çalışanlar (4b Bağ-Kur kapsamında olanlar) ile bakmakla yükümlü kişisi olanlar,
 • Basit usul vergi mükellefi engelliler

 

Engelli Vergi İndiriminde Kimler “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi” Olarak Sayılır?

Engelli Vergi İndirimi kapsamında Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi olarak değerlendirilebilmek için kişinin öncelikle Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmaması, İsteğe Bağlı Sigortalı olmaması ve Maaş Alıyor olmaması gerekmektedir.

Buna göre;

 • Eş,
 • 18 yaşını tamamlamamış çocuklar,
 • 18 yaşını tamamlamış ve lisede okuyan ve 20 yaşını tamamlayan çocuklar,
 • Üniversitede okuyan ve 25 yaşını tamamlamamış çocuklar,
 • Geçiminin çalışan tarafından sağlandığı ispatlanan anne ve baba.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi statüsünde değerlendirilebilmektedir.

 

Engelli Vergi İndirimi İçin Hangi Sağlık Kurumlarından Rapor Alınmalıdır.

Engelli Vergi İndirimi imkânından faydalanmak isteyenler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yetkili olarak tayin edilmiş Kamu veya Özel Hastanelerden bu raporu alabilirler.

Raporun Merkez Sağlık Kurulu tarafından da değerlendirilmesi ve onaylanması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetki verilmemiş Sağlık Ocakları, Devlet Hastanesi veya Özel Hastanelerden alınan raporlar geçerli sayılmayacaktır.

Dolayısıyla;

 • İşe girişte alınan,
 • Engelli kimlik kartı çıkartmak için alınan,
 • Sosyal yardım ya da diğer çeşitli yardımlar için alınan,
 • Merkez Sağlık Kurulu’nca değerlendirilmeyen raporların bir geçerliliği yoktur.

 

Yıllara Göre Engelli Vergi İndirim Rakamları

2016, 2017 ve 2018 yıllarında uygulanan Engelli Vergi İndirim oranları aşağıdaki gibidir.

 

2016 Yılı Engellilik Vergi İndirim Tutarları

Engellilik Dereceği Gelir Vergisi İndirim Tutarları
I. Derece Engelliler 900 TL
II.  Derece Engelliler 460 TL
III. Derece Engelliler 210 TL

 

2017 Yılı Engellilik Vergi İndirim Tutarları

Engellilik Dereceği Gelir Vergisi İndirim Tutarları
I. Derece Engelliler 900 TL
II.  Derece Engelliler 470 TL
III. Derece Engelliler 210 TL

 

2018 Yılı Engellilik Vergi İndirim Tutarları

Engellilik Dereceği Gelir Vergisi İndirim Tutarları
I. Derece Engelliler 1.000 TL
II.  Derece Engelliler 530 TL
III. Derece Engelliler 240 TL

 

2018 Yılı Engellilik İndirimi Sonrasında Sağlanan Aylık Vergi Avantajı

Engellilik Dereceği Aylık Vergi Avantajı
I. Derece Engelliler 150 TL
II.  Derece Engelliler 79.50 TL
III. Derece Engelliler 36 TL

 

Engelli

 

Engelli Vergi İndiriminden Hangi tarihten itibaren Faydalanabilirim?

Tarihlerin belirlenmesinde 2 farklı yol izlenmektedir. Bunlar;

 • Sevk işlemleriniz Vergi Dairesi ya da Defterdarlık tarafından yapıldıysa Merkez Sağlık Kurulu’nun değerlendirilmesi sonucu karar verilenler rapor tarihinden itibaren,
 • Daha önce almış oldukları rapora istinaden Merkez Sağlık Kurulunca engellilik indiriminden yararlanmasına karar verilenler ise başvuru tarihinden itibaren

Engelli Vergi İndiriminden faydalanmaya başlarlar.

 

Engelli Vergi İndirimden Faydalanmak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Vergi İndirimden faydalanmak için başvurularınızı aşağıdaki birimlere yapabilirsiniz.

 • Eğer ilinizde Vergi Dairesi Başkanlığı varsa Grup Müdürlüğüne.
 • Vergi Dairesi Başkanlığı yoksa Defterdarlığa (Gelir Müdürlüğüne).
 • İlçenizde bağımsız vergi dairesi varsa Vergi Dairesi Müdürlüğüne yoksa Mal Müdürlüklerine.

 

Ücretli Çalışanlar İçin Engelli Vergi İndirimi Başvuru Evrakları

Ücretli çalışanın kendisi için gerekli belgeler;

Ücretli kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ise yukarıdaki belgeler ek olarak;

 • Bakmakla yükümlü kişiye ait kimlik fotokopisi,
 • Bakmakla yükümlü olduğunuza dair belge (SGK’dan alabilirsiniz)
 • Elinizde daha önce alınmış bir rapor varsa aslı ya da aslı gibidir fotokopisi.

 

Serbest Çalışanlar İçin Engelli Vergi İndirimi Başvuru Evrakları

Serbest çalışanın kendisi için gerekli belgeler;

Serbest çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ise yukarıdaki belgeler ek olarak;

 • Bakmakla yükümlü kişiye ait kimlik fotokopisi,
 • Bakmakla yükümlü olduğunuza dair belge (SGK’dan alabilirsiniz)
 • Elinizde daha önce alınmış bir rapor varsa aslı ya da aslı gibidir fotokopisi.

 

Basit Usul Vergi Mükellefleri İçin Engelli Vergi İndirimi Başvuru Evrakları

Basit usul mükellefin kendisi için istenen belgeler;

Basit usül vergi mükellefinin bakmakla yükümlü olduğu kişi için yukarıdakilere ek olarak gerekli belgeler;

 • Bakmakla yükümlü kişiye ait kimlik fotokopisi,
 • Bakmakla yükümlü olduğunuza dair belge (SGK’dan alabilirsiniz)
 • Elinizde daha önce alınmış bir rapor varsa aslı ya da aslı gibidir fotokopisi.