Kategoriler
Girişimcilik Manşet Tanıtım

Marka Tescil Süreci ve Marka Tescili

Marka tescil  yeni ürün ve ya hizmetleri için ilk yapılması gereken işlemdir. Tescilli markalar zamanla şirketlerin en kıymetli varlıkları haline gelmektedir. Kurumsal gelişimle beraber “markalaşma” gerçekleşmektedir. Markalaşma oranına göre ürün veya hizmetler de katma değer artmaktadır. Diğer bir değişle kazanç oranı markalaşma ile doğru orantılıdır.

 

Marka Tescili Nedir?

Bir markanın şahıs veya firma üzerine tesis edilmesi işleminde de marka tescili denir. Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir.

Marka tescil edildiği ülkelerde için 10 yıl boyunca korunurlar, bazı ülkelerde bu durum değişkenlik gösterebilmektedir. Korumanın devamlılığı için koruma süresi her dolduğunda marka yenileme işlemi yaptırmak gereklidir.

Türkiye’de işletme sahibi faaliyet gösteren her firma ister üretim ister satış sektöründe olsun bir marka kullanmakta ve bu marka vesilesiyle hedef kitlesiyle bağ kurmaktadır. Marka tescilinin önemlidir çünkü markayı önce tanıtmak ve daha sonra marka tescili ettirmek düşüncesi büyük yanlış olmakla birlikte marka sahiplerini, haklarının kaybı ile yüz yüze getirebilmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumunda tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir. Böyle bir hak hırsızlığı ile karşılaşılması, gerçek hak sahibinin ya markasından vazgeçmesine ya da maddi ve manevi açıdan yıpranmasına neden olmaktadır.

 

Neden Marka Tescili Yaptırmalıyım?

 • Markanızı tescili markanıza yaptığınız yatırımların tapusudur.
 • Marka taklitlerine karşı korunursunuz
 • Markanızın tüm yasal hakları sizde olur
 • Teminat göstererek banka işlemlerinde kullanabilirsiniz.
 • Lisans (kiraya) verebilirsiniz,
 • Miras bırakabilirsiniz,
 • 3. Kişilere devredebilirsiniz.

 

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescil süreci çok basit görünse de aslında karmaşık bir yapıya sahiptir. Farklı marka tescil aşamaları sonrasında olumsuz bir durum tespit edildiği takdirde markanız tescil edilebilir. Fakat marka tescil işlemlerine başlamadan önce yapacağınız ön araştırmayı eksik yaptığınız takdirde hem zamanınızdan hem de bütçenizden zarar etmiş olma ihtimaliniz çok yüksek.

Marka tescil aşamasının ilk adımı ön araştırma yapmaktır ve değerlendirmesinin kapsamlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. Marka araştırma sürecinin deneyimli ve profesyonel bir vekil tarafınca yapılması oldukça mühimdir. İyi analizi ve değerlendirmesi yapılmayan markanın, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde reddedilme riski vardır. Ön araştırması tamamlanması ve olumlu sonuçlanması durumunda marka başvurusu için gerekli evraklar hazırlanmalıdır.

 

Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar

Marka tescili için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir;

 • Marka sahibine ve adresine ait bilgileri içeren sözleşme (şahıs adına yapılacak ise isim soy isim, açık adres, TC kimlik numarası, telefon numarası, mail adresi, tüzel kişilik ticaret unvanı, açık adresi, vergi numarası, telefon numarası ve mail adresi )
 • Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur.)
 • Tescili talep edilen markanın bir örneği /logosu
 • Başvuru ücreti

Yukarıda belirtilen marka tescili için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra markanın başvuru işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafınca gerçekleştirilir. Marka başvuru işlemi gerçekleştikten sonra Türk Patent uzmanları tarafından 6769 SMK’nın 5. Maddesi uyarınca incelemeye tabi tutulur. Başvuru incelemeden olumlu sonuç alırsa, Resmi Marka Bültende yayımlanır. Herhangi bir itiraz talebi gelmezse tescil kararı çıkartılır ve marka tescil harcının yatırılması ile de Marka Tescil Belgesi düzenlenir.

 

 

Marka Tescil Aşamaları

Marka tescil aşamaları  aşağıdaki gibi adım adım gerçekleşmektedir.

 • TURKPATENT’e Marka başvurusu yapılması
 • TURKPATENT uzmanları tarafınca şekli inceleme
 • Başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi,
 • Karara ve/veya Yayıma İtiraz,
 • Üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi,
 • Başvurunun tescil kararının çıkması,
 • Marka tescil harcının yatırılması ve
 • Belgenin düzenlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Marka tescil aşamaları  yukarıdaki işlemlerden sonra başarılı bir şekilde tamamlanmış olur.