Kategoriler
Bilgi Bankası Hukuki Süreçler Manşet Ücretler ve Giderler

İşsizlik Maaşındaki 120 Günlük Kesintisiz Prim Şartı Esnetiliyor

İşsizlik Maaşı alabilmek için şart koşulan 120 Günlük Kesintisiz Prim şartında bazı esnemeler yapılması gündeme geldi.

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli koşulların yerine gelmesi ve son 120 günlük süreçte firma tarafından kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor.

Özellikle bazı firmaların tam olarak prim yatırmaması sebebiyle son 120 gün içindeki kesintisiz prim şartını sağlayamayan birçok kişi ise işsizlik maaşından faydalanamıyor.

 

Tanıklık Ücret Tarifesi

 

Yeni Düzenlemede İş Sözleşmesinin Devam Etmesi Yeterli Olacak

Yapılan yeni düzenleme ile son 120 gün yani 4 aylık süreç içerisinde Kesintisiz Prim Şartı yerine İş Sözleşmesinin Devamı baz alınacak.

Yani 4 ay boyunca iş sözleşmesi devam eden bir çalışan firma tarafından işten çıkarılırsa prim şartına bakılmaksızın İşsizlik Maaşı almaya hak kazanabilecek.

Bu süreçte hiç ara vermeden firma değiştiren kişilerde İşsizlik Maaşı almaya hak kazanacak. Ancak iş sözleşmesi sona eren akabinde ise başka işe geçen ancak arada 1-2 günlük ara verenlerin başvurmaları için gereken 120 gün şartı sıfırdan başlamış olacak.

 

Asgari Ücret ve AGİ

 

İşsizlik Maaşı İçin Tüm Şartları Sağlamanız Gerekli

İşsizlik Maaşı alabilmeniz için;

 • İşçinin kendi isteği veya hatasından dolayı işsiz kalmamış olması,
 • Son 3 yıl içerisinde en az 600 günlük sigorta priminin yatırılmış olması
 • 120 günlük süreçte Sigorta Priminin aralıksız yatmış olması şartları aranmaktadır.

Yapılacak yeni düzenleme ile son madde değişecek ve yaklaşık 12.000 kişi daha İşsizlik Maaşı almaya hak kazanıyor olacak.

Bu sürecin Bayram Sonrasında görüşülmesi ve karara bağlanarak Resmi Gazetede yayınlanması bekleniyor.

 

İşsizlik Maaşı hakkında daha fazla bilgi almak, İşsizlik Maaşı nasıl hesaplanır öğrenmek için İşsizlik Maaşı Nedir? İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır? adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kategoriler
Bilgi Bankası Bilgi ve Terim Sözlüğü Ekonomi Genel Hukuki Süreçler Manşet

Maaşını Alamayan Çalışanlar İçin İŞKUR Ücret Garanti Fonu Nedir? Nasıl Başvurulur

İşyerinden maaş alamayan çalışanlara İŞKUR üzerinden maaş ödemesi yapan Ücret Garanti Fonu Nedir? Hangi durumlarda başvuru yapılabilir? Başvuru işlemleri nasıl yapılır? gibi sorularını sizler için cevapladık.

İlk olarak Ücret Garanti Fonu kapsamında ödeme alabilmeniz için çalıştığınız firmada en az 1 Yıl çalışmış olmanız gerekmektedir.

Ayrıca yine bu fon kapsamında ödeme alabilmeniz için firmanızın aktif olarak çalışmıyor olması gerekmektedir.

 

Firmanın İflası veya Zor Durumda Olması Gerek

Ücret Garanti Fonu kapsamında maaş ödemelerini İŞKUR üzerinden alabilmeniz için;

 • İşverenin Konkordato İlan Etmiş Olması,
 • Aciz Vesikası Almış Olması
 • İşyerini Kapatmış Olması
 • İflas Etmiş Olması
 • İflas Erteleme Talep Etmiş Olması

Gibi süreçlerden birisinin yaşanmış olması gerekmektedir.

İşveren maaş ödemesi yapmıyor, ancak iflas erteleme veya iflas süreçlerini de başlatmıyor ise bu durumda süreci İş Mahkemesine götürmeniz gerekmektedir.

 

En Az 1 Yıl Çalışma Şartı Var

Ücret Garanti Fonu kapsamında İŞKUR üzerinden ödeme alabilmeniz için ilgili firmada firmanın ödeme güçlüğü çekmeye başladığı dönem itibari ile en az 1 Yıl çalışmış olmanız gerekiyor.

Firmada daha az süreli çalıştı iseniz bu durumda Ücret Garanti Fonu kapsamında ödeme alamıyorsunuz.

 

3 Maaşa Kadar Ödemeler Yapılıyor

Firma tarafından devlete bildirilen Bordro üzerinden alamadığınız maaşların 3 aya kadar olanı Devlet tarafından İŞKUR üzerinden ödenebiliyor.

Alamadığınız 10 maaş dahi olsa son 3 aylık maaşın ödemesi Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılıyor. Kalan aylar için yine İş Mahkemesine başvuru yapmanız gerek.

 

Birçok İŞKUR Birimi Habersiz

Ücret garanti Fonu kapsamında yapılan ödemeler çok az sayıda vatandaş tarafından bilindiği ve senede belki de 10 – 15 başvuru yapıldığı için İŞKUR Personellerinin de birçoğu konuya yabancı.

Bu sebeple de ilgili süreçle alakalı İl veya İlçe İŞKUR birimleri ile görüşürken süreci inatla takip etmeniz gerekebilir. Aksi durumda böyle bir ödememiz yok diyerek telefonu kapatabilirler.

 

Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

Ücret garanti Fonu kapsamında ödeme alabilmeniz için aşağıdaki evrak veya evraklar ile İŞKUR birimlerine gitmeniz gerekmektedir.

 

Firma Aciz Vesikası aldı ise;

 • Aciz Vesikası,
 • Alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı,
 • İşveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi

 

Firma İflas Kararı aldı ise;

 • Mahkemece verilen iflas kararı veya iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge,
 • iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

 

Firma İflas Erteleme Kararı Aldı İse;

 • İflas erteleme kararı veya ilanı,
 • Atanan kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

 

Firma Konkordato ilan etti ise;

 • Mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya ilanı
 • Konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi

 

Başvurular Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki evrakları hazırladıktan sonra en yakın İŞKUR Birimine başvuru yaparak dilekçenizi yazmanız ve başvuru yapmanız gerekecektir.

İşçi Alacak Belgesi sayfanın alt kısmında yer almaktadır.

 

Ücret Garanti Fonu Ödemelerini Kim Karşılıyor?

Aslında her personel aldığı maaşın karşılığında devlete birçok kalemde ödeme yapıyor. Bu kalemlerden birisi de Ücret Garanti Fonu bünyesinde toplanıyor.

Ücret Garanti Fonu, İşsizlik Sigorta Primi kapsamında işveren tarafından işçi adına devlete ödenen ücretin %1’lik kısmının bir araya toplanması ile oluşmaktadır.

 

Garanti Fonu Ödemeleri Ne Zaman Yapıyor?

Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılacak ödemeler kuruma başvuru yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar, İŞKUR tarafından başvuru sırasına göre yapılmaktadır.

Ödemeler firma tarafından sisteme işlenen Net Maaş üzerinden yapılmakta, eğer firma Prim Ödemesi gibi ek ödemeleri de Bordro üzerinden gösteriyorsa bu rakamlarda eklenerek hesaplanmaktadır.

Ödenecek tutar için belirlenen bir üst limit mevcuttur. Bu limit 2017 yılı için Aylık 13.333 TL olarak belirlenmiştir.

 

Çoğu Çalışan Bu Fondan Habersiz

2017 yılı Ekim ayı sonuna kadar Ücret Garanti Fonu üzerinden yapılan toplam ödeme 18 Milyon 752 bin TL seviyesinde.

İşyeri kapandığı için bir şekilde işsiz kalan birçok vatandaşın bu ödemeden habersiz olmasının yanında istenen evrakların zor toplanması, ve İŞKUR bünyesinde de bu işlem ile alakalı net bir bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılamıyor olması sürecin daha zor ve insanlar tarafından daha az tercih ediliyor olmasına sebep olmaktadır.

 

İŞÇİ ALACAK BELGESİ

 

Alacaklı İşçinin

 

TC Kimlik No       :  

Adı Soyadı        :

Baba Adı                        :

SSK Sicil No     :

Doğum Yeri      :

Doğum Tarihi        :

İkametgahı/Tel No :

 

Borçlu İşverenin

 

Adı Soyadı/Unvanı      :

İşyeri Adresi/Tel No   :

İşyeri SSK Sicil No     :

İşyeri Vergi Dairesi     :

İşyeri Vergi No           :

Alacak takibinin hangi yolla yapıldığı  :

q       Aciz vesikası alınması

q       Konkordato ilanı

q       İflas

q       İflasın ertelenmesi

 

 

AYLAR İTİBARİYLE TEMEL ÜCRET ALACAKLARI

……………….. YILI

OCAK         :

ŞUBAT       :

MART         :

NİSAN        :

MAYIS       :

HAZİRAN  :

TEMMUZ   :

AĞUSTOS  :

EYLÜL       :

EKİM          :

KASIM       :

ARALIK     :

 

İŞÇİ :

 

İMZA

ONAYLAYANIN

ADI SOYADI/ÜNVANI:

 

ONAY TARİHİ:

ADRESİ

 

 

İMZA

MÜHÜR

 

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

 • MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde fondan yapılacak ödemeler ile Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 • MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren sigortalılar hakkında uygulanır.
 • MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4447 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 • MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  • Fon: Ücret Garanti Fonunu, 4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin; konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulmuş olan Fonu,
  • İşçi Alacak Belgesi: İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren belgeyi,
  • Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
  • Kurum Birimi: Türkiye İş Kurumunun il ve ilçelerde kurulu birimlerini,
  • Ödeme Güçlüğüne Düşme Tarihi: İflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato kararının verildiği tarihi veya aciz vesikası alınması durumunda belge tarihini Temel Ücret: İşçinin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince sigorta primine esas tutulan kazancı üzerinden hesaplanan net ücreti,
  • Ücret Alacağı: İşçinin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla üç aylık temel ücrete ilişkin alacakları,
  • Yönetim Kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

Fonun Yönetimi, Gelirleri ve Giderleri

 • MADDE 5 – (1) 4447 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde öngörülen ödemelerde bulunmak üzere kurulan Fon, Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde yönetilir.
 • MADDE 6 – (1) Fonun gelirleri; işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren payının yıllık toplamının yüzde biri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlardan oluşur. Fon, İşsizlik Sigortası Fonu içerisinde farklı bir hesapta takip edilir ve İşsizlik Sigortası Fonunun aylık getirisi oranında nemalandırılır. Fon, 1/9/2004 tarihli ve 25570 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonu içerisinde değerlendirilir.
 • MADDE 7 – (1) Fonun giderleri, ücret alacağı ve bu alacağın ödenebilmesine yönelik Yönetim Kurulu kararı ile yapılan diğer harcamalardan oluşur.

 

Başvuru ve Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar

 • MADDE 8 – (1) Kurum tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmaksızın,
  • İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 105 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,
  • İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,
  • İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,
  • İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi ile birlikte işçinin Kurum birimine başvurması gerekir.

 

Ödemeye ilişkin usul ve esaslar

 • MADDE 9 – (1) Ek-1’de yer alan İşçi Alacak Belgesi işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin olmalıdır.
  • İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.
  • Günlük ücret alacağı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşamaz.
  • Ücret alacağı, işçinin Kuruma başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenir.
  • Bu kapsamda yapılacak ödemeler, Fon kaynaklarıyla sınırlıdır. Ödemeler, Kuruma başvuru sırasına göre yapılır.

 

Ödemelerin bildirilmesi

 • MADDE 10 – (1) Ücret alacağının Fondan ödenmesi halinde; aciz vesikası alınmasında işverene ve icra dairesine, konkordato ilanında konkordato komiserine veya konkordato tasfiye memuruna, iflasta iflas idaresine veya iflas masasına, iflasın ertelenmesinde kayyıma ve tüm ödemelerde işverenin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirilir.

 

Yürürlük – Yürütme

 • MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 26/5/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Kategoriler
Editörün Seçimi Hukuki Süreçler Manşet

İşsizlik Maaşı Nedir? İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşinden ayrılan veya çıkarılan tüm çalışanların sorduğu İşsizlik Maaşı Nedir? İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir ve Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alırım? Sorularını sizler için cevapladık.

İşsizlik maaşı Devlet tarafından işten çıkarılan çalışanlara ödenen bir maaştır. İşsizlik maaşı daha önce çalıştığınız firma tarafından size resmi olarak ödenen rakam üzerinden hesaplanır ve 10 aya kadar hesabınıza yatırılır.

İşsizlik Maaşı ile alakalı aklınıza takılan soruları alt kısımdaki başlıklar altında madde madde aktarmaya çalıştık. Farklı sorularınız için YORUM kısmından bizlere ulaşabilirsiniz.

 

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı alabiliyor olmanız için bazı şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Bunlar;

 • Firmanın sizi işten çıkarması veya firmanın iflas etmesi,
 • İşten ayrılmadan önce çalıştığınız firmada en az 120 günlük sigorta ödemenizin yapılmış olması,
 • Son 3 yıl içerisinde 600 gün İşsizlik Sigortası Ödemesi yapmış olmanız.
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

Bu şartları sağlıyor iseniz ve arka planda farklı yasal sorunlar yoksa 10 aya kadar İşsizlik Maaşı Ödemesi almanız mümkündür.

Eğer işten sizi çıkarırken farklı bir nedenle çıkardı iseler (Dolandırıcılık, Para Çalma, Şirketi Zarara Uğratma vs.) işsizlik maaşı alma noktasında süreçler farklı işleyebilir.

Aynı şekilde işten kendi isteğiniz ile istifa etti iseniz bu durumda da işsizlik maaşı alma hakkınız olmayacaktır.

 

 

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvuru Yaparım?

Firmanın iş akdinizi feshetmesinden sonrası 30 gün içerisinde size en yakın İŞKUR binasına gitmeniz veya İŞKUR’un kendi sitesi üzerinden İşsizlik Maaşı için başvuru oluşturmanız gerekmektedir.

 

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Yatıyor?

İşsizlik Maaşı alma noktasında ödemelerin kaç ay boyunca devam edeceği sizin son 3 yıl içerisinde kaç günlük sigorta priminizin yattığına bağlı olarak hesaplanıyor.

Buna göre son 3 yıl içerisinde;

600 – 899 Gün Sigorta Priminiz Yattı ise  6 Ay
900 – 1079 Gün Sigorta Priminiz Yattı ise  8 Ay
1080 ve üstü Gün Sigorta Priminiz Yattı ise  10 Ay

boyunca İşsizlik Sigortası kapsamında İşsizlik Maaşı alabilirsiniz.

 

 

Yıllara Göre En Düşük ve En Yüksek İşsizlik Maaşı Ödemeler

2016, 2017 ve 2018 yıllarında İŞKUR tarafından ödenene En Düşük ve En Yüksek İşsizlik Maaşı oranları aşağıdaki gibidir.

 

Yıl En Düşük Maaş  En Yüksek Maaş
2016  659 TL 1.318 TL
2017  710 TL  1.421 TL
2018  811 TL  1.623 TL

 

İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor.

Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

Hesaplama sürecinde şu formül kullanılır.

(Son 4 Aylık Prime Esas Kazancı Toplamı / 4) / 100 * 40 = İşsizlik Maaşı

Bu kapsamda Net 1.600 TL Asgari Ücret alan bir kişinin Brüt Maaşı 2.029 TL olacaktır.

Yani 4 ayın tamamında Asgari Ücret alan bir kişi işten ayrıldığında 2029/100*40 olarak hesaplanacak ve 811 TL aylık ödeme yapılacaktır.

 

Örnek bir hesaplama yapacak olursak,

Aylık olarak Maaş + Prim şeklinde ödeme alan ve aylara göre bu rakamın değiştiği bir personelin işsizlik maaşını hesaplayalım.

 1. Ay – 2.400 TL (Brüt)
 2. Ay – 2.300 TL (Brüt)
 3. Ay – 2.100 TL (Brüt)
 4. Ay – 2.650 TL (Brüt)

Bu durumda (2.400 + 2.300 + 2.100 + 2.650 )/4 üzerinden aylık ortalama 2.360 TL Brüt Maaş Ödemesi yapıldığı ortaya çıkar.

Bu ödemenin %40’ı ise 945 TL olacaktır. Bu sebeple de işten ayrılan bir personel 6 ila 10 ay arasında aylık olarak 945 TL’lik bir İşsizlik Maaşı alıyor olacaktır.

Kategoriler
Genel Hukuki Süreçler Manşet

2018 Yılı Tanıklık Ücreti Belli Oldu

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2018 yılı Tanıklık Ücreti 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli hale geldi.

29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete Tebliği ile yürürlüğe giren 2018 yılı Tanıklık Ücreti tanığın kaybettiği zamana orantılı olarak ödenmektedir.

Eğer tanık bu süreç için farklı bir ilden gelmişse bu durumda gerek seyahat giderleri gerekse de barınma ve beslenme giderleri mahkeme tarafından karşılanmaktadır.

 

2018 Yılı Tanıklık Ücretleri

2018 yılı için belirlenen Tanıklık Ücreti tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 40,00 TL arasındadır.

Belirtildiği üzere tanığın kaybettiği zaman Mahkeme tarafından belirlenerek ortalama bir rakam üzerinden tanığa ödeme yapılmaktadır.

Ödenecek olan Tanıklık Ücreti ilgili mahkemenin veznesinden direkt olarak tanık tarafından tahsil edilecektir.

 

29 Aralık 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30285
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:

2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4 – (1)

Giderler

MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Kategoriler
Genel Hukuki Süreçler Manşet

Arabuluculuk Nedir? Arabulucu Ne İş Yapar? Nasıl Arabulucu Olunur?

Arabuluculuk nedir, Arabulucu ne iş yapar, Arabulucu nasıl olunur gibi sıkça sorulan soruların cevaplarını sizlere bu yazımızda veriyor olacağız.

Arabuluculuk Sistemi hakkındaki tüm detayları tek bir yazı üzerinden aktarıp aklınızda kalan sorular için de YORUM kısmından sorularınızı alıyor olacağız.

Arabuluculuk Sistemine giriş yapabilmek için öncelikli olarak bazı şartları taşıyor olmanız ve bu şartların dışında da ilgili eğitimleri alarak bakanlıkça yapılacak olan sınavı başarı ile tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Aksi durumda Arabulucu olarak görev almanız mümkün değildir.

 

Arabuluculuk Ne Demektir?

Arabuluculuk temel olarak taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların dostane yollarla çözüme kavuşturulması için en yaygın şekilde kullanılan uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisidir.

Aile büyüklerinin aile bireylerini bir araya getirerek barıştırması ve aile yapısına uygun bir şekilde taraflara haklarının teslim edilmesi gibi düşünebilirsiniz.

 

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucu olunabilmesi için öncelikli olarak gerekli eğitimleri almış ve gerekli yeterlilikleri sağlıyor olmanız gerekmektedir. Yasalar önünde herkes Arabulucu olarak görev yapamaz.

 

Arabuluculuk Hizmeti - Genel İstatistikler

 

Arabulucu Olmak İçin Hangi Şartlar Aranmaktadır?

Arabulucu olabilmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmanız gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
 • Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
 • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlığımızca yapılan yazılı sınavda başarılı olmak gerekir.

Bakanlıkça yapılacak sınavın yeri, tarihi, saati, sınava başvuru ve sınavla ilgili diğer hususlar Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ( www.higm.adalet.gov.tr ) ve Daire Başkanlığımızın internet sitelerinde ilan edilmektedir.

 

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler.

Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.

 

Arabuluculuk Eğitimi Veren Kurumlar Hangileridir?

Arabuluculuk Eğitimi almak isteyenler Güncel Arabuluculuk Eğitimi veren eğitim kurumları listesine http://www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/Egitim.aspx adresi üzerinden erişim sağlayabilirler.

Listede yer almayan ancak Arabuluculuk Eğitimi verdiğini belirten kurumlardan uzak durmanızı öneririz.

 

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

 

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

 

Arabulucuya Başvurmakla Dava Açmaktan Vazgeçmiş mi Olurum?

Hayır.

Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

 

Arabulucuyu Nasıl Seçeceğim?

Taraflar arabulucuyu, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçebilirler.

 

İllere Göre Arabuluculuk Hizmeti

 

Arabuluculuk Pahalı Bir Yöntem midir?

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

2018 yılı Arabuluculuk Ücretleri için https://www.ilkgirisim.com/2018-yilinda-uygulanacak-asgari-arabuluculuk-ucretleri.html sayfasına göz atabilirsiniz.

 

Arabuluculuk Sürecindeki Ücret ve Masrafları Kim Karşılayacak?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.

 

Arabuluculuk Süreci Sonunda Vardığım Anlaşma Benim İçin Bağlayıcı mıdır?

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir.

Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır.

Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, kuşkusuz ki yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

 

Mahkeme İcra Edilebilirlik Şerhi Verirken Neye Dikkat Edecektir?

Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır.

 

Arabuluculuk Yoluyla Anlaştığımda Avantajım nedir?

Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

 • Mahkemeye göre daha kısa sürer.
 • Sonuç, tarafların kontrolündedir.
 • Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır.
 • Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler.
 • Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur.
 • Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.
 • Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

 

Avukatlık Stajı veya Başka Kurumlarda Yapılan Stajlar Arabulucu Olabilmek İçin Gerekli Olan 5 Yıllık Mesleki Kıdemden Sayılacak mı?

Evet. Bu şekilde yapılan stajlar 5 yıllık mesleki kıdemin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

 

Eğitim İzni Alan Eğitim Kuruluşlarının Eğitim İzni Aldığı Yer Dışında Eğitim Vermesi Mümkün mü?

Eğitim izni verilen kuruluşun, internet sayfamızda yayınlanan eğitim verebileceği yer haricinde başka bir mekânda eğitim vermesi mümkün değildir. Ancak, farklı bir mekânda eğitim vermek isteyen eğitim kuruluşunun, 27.06.2013 tarihli internet sayfamızda yayınlanan şartları sağlayarak izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.

 

Eğitim İzni Alan Eğitim Kuruluşu Başka Kurumlarla İşbirliği Yaparak Bu Eğitimi Verebilir mi?

27.06.2013 tarihinde, resmi internet sayfamızda yayınlanan duyuruda, eğitim izni talebinde bulunan eğitim kuruluşunun, eğitim verilecek mekânlarının, eğiticilerin unvan ve yeterliliklerinin, eğitim programının mevzuata uygun olduğunun anlaşılması, böylelikle eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamının sağlanacağı ve eğitimin amacına ulaşacağı kanaatine varılması halinde eğitim izni verilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, eğitim verebilecek kuruluşların birden fazlasının kendi aralarında iş birliği yapmaları halinde tek bir kuruluş eğitim izni için başvurabilecektir. Eğitim verebilecek kuruluşlar ancak kendi aralarında işbirliği yapabilirler. Eğitim izni talep eden kuruluş, eğitim izni için gerekli olan şartları tamamlamak amacı ile farklı kuruluşların imkânlarından faydalanabilir. Ancak, eğitim izni alma yetkisi olmayan kuruluşlarla ortak eğitim veremez.

 

Arabuluculuk eğitimi almayı düşünüyorum. Başvuru yapacağım kuruluşun eğitim izni alıp almadığını nerden bileceğim?

Taraflar eğitim izni verilen kuruluşları, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tradresinde yer alan güncel eğitim kuruluşları listesinden öğrenebilirler.

 

Eğitim izni verilen kuruluşlarda derslerin kimin tarafından verildiği denetlenecek mi?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 48 inci maddesi gereğince, Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilen denetim görevlileri, arabuluculuk hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin tüm işlem ve uygulamaları, arabuluculuk eğitimi izni alan kuruluşları ve arabulucuları denetleme yetkisine sahiptir. Eğitim izni alan eğitim kuruluşlarında derslerin kimin tarafından verildiği hususu da bu kapsamda denetlenecektir.

 

Arabuluculuk eğitimine katılım için asgari şartlar nelerdir? Başvuruda hangi belgelerin istenmesi gerekir?

Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, mesleğinde 5 yıllık kıdeme sahip kişiler tarafından alınabilir. Arabuluculuk eğitim almak isteyen kursiyerlerden hukuk fakültesinden mezunu olduğunu gösteren belge ile 5 yıllık kıdeme sahip olduğunu gösteren belgenin istenmesi yeterlidir.

 

Yurt dışında arabuluculuk eğitimi almış bir kimse Türkiye’de arabuluculuk yapabilir mi?

Hayır. Bu durumda olanların Türkiye’de arabuluculuk yapabilmeleri için Kanun ve Yönetmeliğe göre gerekli eğitimi alması, yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavdan başarılı olup Daire Başkanlığımızca tutulan arabulucular sicile kayıt olması gerekmektedir.

 

Yönetmelikte geçen 5 yıllık mesleki kıdem sadece avukatlarla mı ilgili olacak, yoksa başka mesleklerde de geçerli olacak mı?

Yönetmelikte geçen 5 yıllık mesleki kıdeme sahip olma sadece avukatlık mesleği için aranan bir şart değildir. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, herhangi bir meslekte 5 yıllık kıdeme sahip olmak aranan bu şart için yeterlidir. Farklı mesleklerde geçen süreler, 5 yıllık mesleki kıdem hesabında dikkate alınacaktır.

Kategoriler
Genel Hukuki Süreçler Manşet

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Arabuluculuk Ücretleri

Arabuluculuk Hizmeti için resmi olarak belirlenen ve 2018 yılında uygulanacak olan Asgari Arabuluculuk Ücretleri aşağıdaki gibidir.

Resmi Gazetenin 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayı numarasına sahip baskısında duyurusu yapılan ücretleri bir tablo halinde sizlere göstermek istiyoruz.

Arabuluculuk Hizmeti ile alakalı olarak daha fazla bilgi almak isteyen ziyaretçilerimiz hemen alt kısımda bulunan link üzerinden ilgili konuya geçiş yapabilirler.

Arabuluculuk Nedir? Arabulucu Ne İş Yapar? Nasıl Arabulucu Olunur?

 

 

2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Resmi olarak hazırlanan Asgari Ücret Tarifesinin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamamaktadır. Aksi şekilde yapılan sözleşmelerdeki ücretler geçersizdir.

 

Arabuluculuk Ücretinin Kapsadığı İşler

Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır.

Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.

Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması halinde bu ücret ve masraf iade edilmez.

Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.

 

Arabuluculuk Ücretinin Sınırları

Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir.

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu Tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir.

 

Ücretin Tümünü Hak Etme

Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varmış olması, gerek taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, gerekse taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi veya taraflardan birinin ölümü ya da iflası halinde veya tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığı hususu ortaya çıkar ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonradan ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak eğer arabulucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

 

Arabuluculuk Faaliyetinin Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhte Ücretlendirme

Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kazanılır.

 

Yeni Bir Uyuşmazlık Konusunun Ortaya Çıkmasında Ücretlendirme

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılır.

 

Arabuluculuk Ücret Tarifesine Göre Ücretlendirme

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenir.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.

Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir.

 

Arabuluculuk Ücret Tarifesinde Yazılı Olmayan Hallerde Ücretlendirme

Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için, söz konusu Tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir.

 

2018 Yılı Asgari Arabuluculuk Ücretleri

Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Konusu para olmayan ve para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu ile çözülmesi durumunda ödenecek olan asgari ücretler.

 

Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 140 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 100 TL

Uyuşmazlıktan 3 veya daha fazla taraf mevcut ise (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 100 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 70 TL

 

Ticari uyuşmazlıklarda (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 270 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 210 TL

Uyuşmazlıkta 3 veya daha fazla taraf varsa (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 210 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 140 TL

 

Ticari uyuşmazlıklarda tarafların tümü Sermaye Şirketi olması durumunda (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 330 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 250 TL

Uyuşmazlıkta 3 veya daha fazla taraf varsa, tarafların tamamı Sermaye Şirketi olması durumunda (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 250 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 170 TL

 

İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarında (Taraf Sayısına Bakılmaksızın)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 140 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 100 TL

 

Tüketici Uyuşmazlıklarında (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 140 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 100 TL

Uyuşmazlıkta 3 veya daha fazla taraf varsa (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 100 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 70 TL

 

Diğer tür Uyuşmazlıklarında (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 170 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 130 TL

Uyuşmazlıkta 3 veya daha fazla taraf varsa (Taraf Başına)

 • İlk 3 Saate Kadar, Saat Başı 130 TL
 • Saatten sonra takip eden her saat için 90 TL

 

Konusu para olan ve para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemi ile çözüme kavuşturulmasında uygulanacak olan Asgari Ücretler

Üzerinde anlaşılan miktarın;

İlk 30.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %6
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %9

 

Sonrasında gelen 40.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %5
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %7.5

 

Sonrasında gelen 80.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %4
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %6

 

Sonrasında gelen 250.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %3
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %4.5

 

Sonrasında gelen 600.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %2
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %3

 

Sonrasında gelen 750.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %1.5
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %2.5

 

Sonrasında gelen 1.250.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %1
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %1.5

 

Sonrasında gelen 3.000.000 TL’lik kısmı için

 • Bir arabulucu görev alırsa %0.5
 • Birden fazla arabulucu görev alırsa %1